Michael Schack

Rechtop!

Michael Schack

Rechtop!

Michael Schack wil met zijn nieuwe voorstelling, ‘Rechtop!’, jongeren muzikaal verbinden in plaats van ze te “beleren”. Het jonge publiek kan elkaar zo meer leren respecteren dan elkaar “ambeteren”.

Sinds hij naast zijn internationale tournees met #Netsky nu ook als uniek solo optredende #DJDrummer de wereld rondreist én scoort, is Michael’s inzicht en respect voor het jonge publiek en hun voorkeuren en grillen verder blijven groeien. Talrijke jongeren zijn hem en zijn constructief inspirerende boodschap ook op sociale media komen vinden. Vandaar Michael’s goesting én betrachting om voor hen rechtop te gaan staan en ondanks het gemis van een comfortabel zittende drumkruk, op die drums en aan de microfoon nog meer duidend van jetje te geven dan voorheen.

‘Rechtop!’ wordt zo een verbindende creativiteitsbooster, waarin de door Tomorrowland clichématig omschreven “The People Of Tomorrow” samen met hun leerkrachten helemaal zichzelf kunnen zijn, muziekjes goed en minder goed mogen vinden, en interactief mee de show maken.

door

Michael Schack (spel)


5e en 6e middelbaar

75 minuten

max 250 leerlingen